Các bệnh về viêm não bao gồm viêm não Nhật Bản, viêm não mô cầu, viêm não virus,…